18 148 op 1 Juni. 128. 493 op 1 Februari. 347 B 447. 6 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. RECAPITULATIE. Gemeente Ziekenhuis: Gemeente Hulpziekenhuis: Gemeente Ziekenhuis Gemeente Ziekenhuis: 1 December. 1 December. Operation in 1918: Aantal 2053. Hersteld Overleden In behandeling gebleven. Grootste Kleinste Gemiddeld 504 381 169 96 163224 verpleegdagen of per patiënt 32 dagen. aantal patiënten n n Gemeente Hulpziekenhuis: Hersteld Overleden In behandeling gebleven. Hieronder zijn: 310 Herniae (breuken). 184 Appendix-operaties. 78 Maag-operaties. 5 Rectum exstirpaties. 48 Darm-operaties. 17 Galsteen-operaties. 45 Uterus-operaties per laparotomiam. 103 Intrauterine-operaties. 44 Salpingectomieën. 33 Buikoperaties van allerlei aard. 66.45 21.40 12.15 Gemeente Hulpziekenhuis: Grootste Kleinste Gemiddeld 4089 patiënten, is ruim 82.20 10.13 7.65 46661 verpleegdagen of per patiënt 59 dagen. aantal patiënten h n r n 525 patiënten, is 92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 870