18 Röntgenoloog Dermatoloog Neuroloog Orthopaedist 5 c ei 7 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. BETREKKING. uitwonend f 1 3250,— id. 1 Vacature. 3750,— 4000,— 4000,— 4000,— 500,— 1000,— 1000,— 2000,— 500,— 500,— 500,— 1 1 1 1 Jaar- i wedde. In- of uitwonend. id. id. id. id. 4 2 1 1 1 1 id. inwonend id. uitwonend id. id. id. Geneesheer Directeur Geneesheer, belast met de Heel kunde Eerste Geneesheer id. Hulpziekenh. Geneesheer, pathol. anat. bact. Geneesheer, belast met de ver loskunde en de gynaecolo- gische behandeling Geneesheer, belast met de be handeling van neus-, keel- en oorziekten Hulpgeneesheeren, ieder. id. Hulpz. ieder. 27 Nier-operaties. 27 Operaties aan de manlijke genetalia. 30 Mamma-amputaties. 4 Gewricht-resecties. 28 Amputaties. 103 Andere operaties aan de beenderen. 9 Pees- en spieroperaties. 5 Operaties aan hersenen en ruggemerg. 3 Operaties aan de tong. 6 Verhemelte plastieken. 22 Ooroperaties. 3 Struma. Bursae. 37 Huid tumoren. 13 Varices. 14 Lymphklier exstirpaties. en verder kleinere ingrepen en gipsverbanden voor repo- sitie van heupluxaties en beenbreuken. Aan het Gemeente Ziekenhuis en Gemeente Hulpziekerihuis waren werkzaam:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 871