18 1 j - 8 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. BETREKKING. Hulpz. Hulpz. met vrouw Hulpz Hulpz vuur en licht Laborant id. id. id. id. id. id. id. Jaar wedde. 500,— 475,— 500,— 400,— 450,— In- of uitwonend. Hulpz id. inwonend id. uitwonend id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 9 4 1 7 2 j Laboratoriumbediende Machinisten 2e klasse Machinist id. Portier id id. Hulpz. id. id. Hulpportier id. Vroedvrouw Hoofdverpleegsters inwonend uitwonend id. id. id. id. id. inwonend id. id. id. id. uitwonend inwonend id. id. id. id. id. id. id. id. 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 id. id. id. id. Schrijver (Jongmaatje) Magazijnmeester 2e klasse I Chef-Machinist, vrye woning, Verpleegsters 2e klasse id. id. id. id. le Adjunct-Directrice 2e id. id. Hulpz. Administrateur Boekhouder. Boekhouder le klasse id. 2e id. id. 2e id. Kassier 2e klasse le Klerk le 2e 2e 2e 1940,— 1250,— 850,— 1050,— j 1000,— 800,— 1000,— 850,— looo,— 950,— 950,— 650,— 900,— 800,— i 700,— i 800,— i 650,— 1350,— I 650,— 600,— 500,— f 2100,— 1537.50 3000.- i 2000,— 2000,- 1500,- i 1506,25 1200,— 1200,— 750,— 700,— 650,- 400,— 1450,— id. id. id. Hoofdverpleger Verpleegsters le klasse id. id. id. 1 2 1 1 J Voorportier 1 1 1 1 1 1 9 3 1 3 1 5 4 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 872