I 18 I 3 i 9 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. BETREKKING. f Hulpz. 250,- 250,— 1 1 o 1 1 Jaar wedde. In- of uitwonend. id. id. id. id. id. id. id. id. halve dagen 10 5 6 Hulpz id. uitwonend id. s 200.— 175,— 200,— 175,— 800,— 950,— 950,— 750,— 350,— 250,— 275,— 10 23 1 2 10 84 60 54 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 I I 1 1 2 1 1 uur p. dag inwonend 275,- J Keukenmeiden id. Hulpz. Naaisters id. id. Dienstboden id. id. id. id. Verpleegsters in tydel. dienst id. id. Hulpziekenhuis inwonend uitwonend id. inwonend id. id. id. uitwonend id id. id. id. inwonend id. id. id. id. id. id. id. id. id. uitwonend id. id. id. id. id. Onderwijzeres Hulpz. 3 1 5 1 1100,— j 700,— 600,- I 525,— 1 450,— 650,— 550,— 475,— 350,— 250,— I 350,— 350,— 950,— 900,— 300.— 200,— 175,— 150.— 670,— 520,— 250,— Verpleegsters 2e klasse id. id. id. id. Leerl.-verpleegster id. id. id. I Finsenverpleegster id. Röntgen verpleegster Masseuse Badmeester. Huishoudsters. id. id. id. id. Hulpz. id. id. Hulphuishoudsters id. id. id. Hulpz. Spijsbereider met vrouw, vrije woning, enz Magazynbediende Bediende Telephoniste 2e klasse Onderwijzer waarvan 48 aan het Siykeinde Hulpziekenh. 500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 873