18 14 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. BIJLAGE. „half-vrije” a. 1009,52 f 924,99 •n 502,43 e. n 4 f 3702,13 Uitgegeven ten bate der patiënten. Saldo in kas op ultimo December 1918 Behalve de f 25000,4 obligatiën gem. ’s-Gravenhage onder berusting van den Gemeente-ontvanger bedraagt het geheele bezit van het rentelegaat in beheer bij het Gemeenteziekenhuis dus thans f 1360,785 (geld) -f- f3702,13 (belegging) f 5062,91s. Het vorig jaar werd als saldo op ultimo December 1917 ver meld f 2072.47, zijnde f 1072.47 kasgeld en een inlage op de Rijks- postspaarbank, groot f 1000, die thans onder de belegging is opgenomen. Gezien De Geneesheer-Directeur, Dr. E. A. Koch. De Administrateur v./h. Gem. Ziekenhuis, J. P. Bregman. 488,75 776,44 1072.47 1000.- 107,19 f 2179,66 818,87 s f 1360,78 s VERSLAG betreffende het rentelegaat van Mejonk- vrouwe W. S. M. Baronesse S i r t e m a van Grovestins voor bedden over het jaar 1918. Behalve dit kassaldo behooren aan het rentelegaat nog de volgende bezittingen: f 1000,— 4% ’s-Gravenhage 1911, gekocht in 1912 voor b. f 1000,4 ’s-Gravenhage 1914, gekocht in 1914 voor c. f 500,5 Nederlandsche Staatsschuld 1914, in 1915 gekocht voor cl. f 500,5% Nederl.-Indische leening 1915, in 1915 gekocht voor Inlage Rykspostspaarbank A Tezamen Saldo ultimo December 1917f Ontvangen 2 X 'I2 jaar rente MaartSept.’18 Koersverschil bij uitloting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 878