85 aan de De Gruijter en Co’s Meubel trans po r t-M aatsehappü, het perceel Westeinde No. 46, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 8821, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1920, tegen een huurprijs van f 880,per jaar; aan J. J. C. M. B. Michel s, het benedenhuis Zuidwal No. 64a, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, aan M e j. A. J. A. van E ij k, het bovenhuis Malie- straat No. 20, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie E, No. 444, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 475, aan Mej. E. J. M. Merge n, het perceel Groenewegje No. 73, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A D, No. 119, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 375,—; aan H. van d e r J a g t, de ambtswoning, plaatselijk gemerkt No. 24, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Nieuwe Schoolstraat No. 22a, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie E, No. 1380, van 16 Maart 1918 tot en met 30 April 1918, tegen een huurprijs, bere kend naar f 500,per jaar; aan L. C. S o e r, het bovenhuis Korte Beestenmarkt No. 1, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 7406 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 325, aan Mej. H. C. S i k k e r m a n, van tafel en bed ge scheiden echtgenoote van E. F. Fölting, het bovenhuis Zuidwal No. 64, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra- venhage, Sectie K, No. 473, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 350, aan de Weduwe H. M. Schouten geboren M. H. M e r t s en E. Blo k, een gedeelte van het pakhuis aan de Groote Markt, de voormalige Varkenswaag aan de Prinsegracht en een klein, naast den toegang tot de bovenlokalen gelegen lokaal, van 1 Januari 1919 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 374, per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 87