18 i 17 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. De rekening Voedingsmiddelen onder art. 1 der Exploitatie kosten wijst een tekort aan van f 72.141,65; ook Genees middelen en Verbandartikelen hebben de begrooting niet onbelangrijk overschreden. De rekeningen Salarissen en Hulppersoneel zijn eveneens beduidend hooger, ter oorzake van uitbreiding van vast en tijdelijk personeel (behandelend, verplegend en werkperso- neel), benevens meerder personeel voor invalsdiensten. De rekeningen onder onderhoudskosten wijzen ook bijna allen een te kort aan, zoo b.v. Gebouwen rond f 5.000,—, Beddegoed, linnen- en wollen goederen rond f 5.000,Verple- gingsmateriaal rond f 11.500,Meubilair rond f7.000,enz. Ook de rekeningen onder Algemeene onkosten hebben de begrooting min of meer belangrijk overschreden, zoo b.v. Salarissen met rond f 6.000,Bewassching met f 9.000, Gasverbruik met f 9.000,maar vooral de Brandstoffen rekening, welke f 84.530,19 hooger is dan de raming. Voorts zy vermeld, dat de Renterekening met f 2.445,82 is verhoogd, voornamelijk door bijrekening der rente van het z.g. Kapitaal B., hetwelk hoofdzakelijk bestaat uit Magazyn- goederen, welke op 1 Januari 1918 aanwezig waren, waarvan de kosten in vorige jaren geleden zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 881