18 18 Lrt. If f 464.101,84 f 16.854,— 71.896,— 178.556,47 57.439,40 30 436,03 500,— 9.341,90 I 132.517,75 I 6 7 8 9 10 f 646.107,50 9.700,— 3.147,50 2.353,— 18 19 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. B E 1) R I.) F IIK E N I N G. LASTEN. BATE N. Art. 1 f n n r> 6 f 1.260.690,01 f 961.643,39 I f 802.314,75 f Nadeelig saldo Gezien De Administrateur, J. P. Bregman. 3.505,— 949,— De Geneesheer-Directeur, Dr. E. A. Kooh. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Rente van Kasgeld Bijzondere inkomsten Buitengewone ontvangsten Totaal der lasten Tot ial der baten Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 5.513,37 109.527,90 f 961.643,39 802.314,75 4.589,50 1.555,25 3 4 5 577.358.11 16.854.- 113.290,31 344.200,« 59.886.7; 30.581.4 490.1: 1.074- 109.527.9 7.427,21 523.531,62 s 12.070,— 2.666,50 1.180,50 4.035,— 132.517,75 1 2 3 If 1.260.690,02 660.634,64 5 600.055,37 s f 159.328,64 660.634,64 s Opbrengst Verpleeggelden. Entreegelden. Finsenbehandelingen Röntgen Poliklinische en vestiging Hoofdpost Rouwkamer Exploitatiekosten Huur van gebouwen Onderhoudskosten 4 i Algemeene onkosten 5 Rente Afschrijving Oninbare posten Onvoorzien Stichting en uitbreiding Rente van kasgeld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 882