If 18 2-500,— f g f g h i j k l 21 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. LAST E N. Onderhoudskosten. Art. 3. f f 790.535 1.000, l f 113.290,36 Algemeene Onkosten. Art. 4. |f 178.556,47 71.896,— m n o Ledikanten en badarti- kelen Kleine werktuigen en ge reedschappen Keukeninventaris Instrumenten Diversen Verhoogd by besluit van B. en W. d.*d. 16 Juli 1918. Diversen Duurtetoeslag 440,99 3.201,02 6.112,97» 3.162,55 a b c d e b c d e m n o P ft i j k 27.671,76 13.725,12 7.329,81» 9.133,30» 22.000,— 2.250,— 2.000,— 2.000. - 2.500, — 7.000,— 6.500, — 1.750,— 52.500.— 2.756,47 38.000,— 1.000,- 5.000,— 8.200,— 4.000,— 750,— 600,— 3.500,— 1.000,— 69.396,— Geraamd bedrag. 20.596,— 3.700,— 5.000,— 3.000.— 1.000,— 1.000,— Werkelijk bedrag. 28.087,67 4.116,73» 2.127,87 1.510,98» 4.063,41 1.815,62 Geraamd bedrag. 43.200,— 2.500,— 500,— 3.150,— 3.691,11 7.049,01 8.157.46» 1.590,77 137.030,19 2.756,47 47.716,26 624,— 16.783,89 5.033,74 3.208,85 54.825,30» f 344.200,09» j Salarissen i Hulppersoneel I Verlof en ziekengeld Kosten der Ongevallenwet Bureaukosten, kantoorbe hoeften en drukwerken. Kosten van schoonhouden. I Duinwater Telephoon Brandstoffen Brandverzekering Bewassehing Dienstkleeding. Gasverbruik Kosten van pensioneering. I Werkelijk bedrag. f 49.419,91 2.019,82» 730,84 3.562,46 I GebouwenI 1 Plantsoenen I Verlichtingsinstallatie i Centrale verwarming Machineriën Liften Bedde-, linnen-, wollen goederen Verplegingsmateriaal Huishoudelijke artikelen Meubilair

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 884