18 f 13.333,50 1.075,— 638 1.782,50 798,60 3.483,23 s 871,25 5.686,61 1.728,67 526,45 f 13.333,50 1.075,— 638,— 1.782,50 798,60 3.554,69 872,25 5.752,29 1.730,62 526.49 22 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. LASTEN. Rente. f 57.439,40 i f 59.886,75 Rente F A f s c h r ij v i n g. f 30.436,03 f 30.581,41 Oninbare posten 500,— f f 490,125 Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. 394.93 117.28» Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. 400,18 117,29 Geraamd bedrag. -- j Oninbare posten. Werkelijk bedrag. Gebouwen Machinerieën Liften I Centrale verwarming I Verlichtingsinstallatie i Meubilair I Ledikanten Instrumenten Keukeninrichting Badbenoodigdheden Rollend materieel en di versen Gereedschappen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 885