18 f e 2.353,— if 25 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. BATEN. f a f 1.393,50 405,— b 2.946,— 2.850,— c f en f 250,— 4.589,50 250 3.505,- 292,50 1.180,50 Aldus met de posten sub b besluit van 21 Januari 1918. Opbrengst Röntgenbehandelingen. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag. a b c d e 9 h iQ 18,— 30,— 50,- 573 70,- 85,— 117,— 2- 41,- 675,- 160,— j 445,— i 75,- Behandelingen tarief lekl. If 2e Je 4e - 5e j (voor rekening van het I Burgerlijk Armbestuur) Fotographieën tarief le kl. j 2e Je Fotographieën voor reke ning van het Burgerlijk Armbestuurj c aangevuld bij Raads- 900,— Opbrengst Poliklinische behandelingen. Poliklinische behandelingen van patiënten voor reke- ning van de Rijksver- zekeringsbank f Vergoeding wegens vesti ging van poliklinieken j voor specialistische hulp op aanvraag van den Gemeentelijken Genees kundigen Dienst Vergoeding wegens vesti ging van een Hoofdpost van den Eerste-Hulpdienst f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 888