18 f r 1 26 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. BATE N. Opbrengst Rouwkamer. Art. 6. 73.25 Rente van kasgeld. Memorie. Art. 7. Bijzondere inkomsten. Art. 8. a f 4.035,— f 5.513.3' Buitengewone Ontvangsten. Art. 9. f 109.527.!*' f 15.500,— 35.605,10 22.980.85 600,— 949, - 81.412,65 f 132.517,75 f 132.5! Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Niets ontvangen Werkelijk bedrag. Werkelijk bedrag b c d e 220,— 366,— 84.— a b d e Buitengewone ontvangsten Verhoogd bij Raadsbesluit d.d. 20 Ja nuari 1919 Onverwerkt saldo Verhoogd bij Raadsbesluit v. 30 Juni 1919 812,— f 1.555.25 175,— If 135- 36,— 3,- Bewaargelden 4e klasse Hulpziekenhuis. I Bewaargelden 4e klasse Barakken Bewaargelden. gedeeltelijk voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur Bewaargelden, geheel voor rekening van I het Burgerlijk Armbestuur Bijdrage van Regenten van het voor malig Israëlitisch Ziekenhuis. Vergoeding door gasten Opbrengst spoeling I Vergoeding verbandmiddelen I Opbrengst lompen I Bewaargelden le, 2e, en 3e kl. Zuidwal. f Bewaargelden 4e klasse Zuidwal Werkelijk bedrag. f 2.000,— f 125,- 1.685,— i 225,— I 2.000,- 422,60 2.490.— 542,15 I 58,62

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 889