86 aan I. E. H n i s m a n, het gedeelte, bestaande uit den winkel en een kamer, van perceel Veenkade No. 103, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O, No. 7642 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 300, No. 1136, van 1 Mei 1918 tot een huurprijs van f 270, aan J. G. G, O u d e g e e s t, het benedenhuis Veenkade No. 186, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie IJ, No. 76, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1920, tegen een huurprijs van f 225,per jaar; aan F. d e J o n g, het bovenhuis Veenkade No. 104, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie O, No. 7642 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 300, Sectie K, No. 473, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 310, aan H. J. N i e m a n, het bovenhuis Zuidwal No. 50. kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K, No. 2612 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 360, aan J. van N o o y, het bovenhuis Zuidwal No. 71, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K, No. 2391, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919. tegen een huurprijs van f 325, aan J. T e r 1 a a k, het bovenhuis Zuidwal No. 81, ka dastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K, 1T:_ 11"'’, 1 -1 en met 30 April 1919, tegen aan J. F. Berntsen, het bovenhuis Veenkade No. 187, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sec tie IJ, No. 76, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1921, tegen een huurprijs van f 250,per jaar; aan M e j. J. A. Bekkers, het benedenhuis Zuidwal No. 50a, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K, No. 2612 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en mei 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 325,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 88