18 18 6.260,M I 29 28 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. I! A L A N S 1’ EB DECEMBER 1918. Bedragen. Bezittingen. Bedragen. f f n n f r> 3.560.$ 67.O21.10j 3.702,13 r f 2.536.990;27» f 2.536.990.11 De Administrateur, J. P. Bregman. De Geneesheer-Directeur, Dr. E. A. Koen. n n n n w 14.525,63 600.055.31 n n n 22.506,93» 64.87 2.014,61 2.383,80s I 1.813,05 48.88 10.083,60 34.052,14» 307,30 6,25 967.235,44 340.200- 424.756.13 112.900,97 1.521.221,46» 102.933,50 108.036,60» 54.893.67» 200,- 200.972.02» 487,50 538.284,12» 5.127,78» 295,13» 1.041,03 11,91 3.485.52 1.397,09 1.050.61» 1.112,58 10.034.57» 784.— 4,92 Gebouwen Terreinen Inventaris Magazyngoederen Emballage Exploitatiekosten Voedingsmiddelen Verbandartikelen. Geneesmiddelen Diversen Schulden. Algemeene onkosten Brandstoffen Bureaubehoeften Kosten van pensioneering Vorderingen Debiteuren Rotterdamsche Bankvereeniging Post chèque en girodienst i Voorschot op salaris Gemeentelijk Pensioenbureau. Duurtebyslag I Interest van belegde gelden Geld en geldswaarden: Kas Zuidwal Kas SHjkeinde Zegels Belegde gelden van het fonds „Sirtema van Grovestins”. Saldo verlies 1918 kapitaal der Gemeente kfschryving Gebouwen Afschrijving Inventaris "CC.'.liwiapitaal B 475," I Waarborgsommen B'rediteuren Biestituties Blemeente ’s-Gravenhage ■onds van het Rentelegaat „Sirtema v. Grovestins”. H’onds van het Rentelegaat „Rahmin Aghion”. ingehouden kortingen Weduwen- en Weezenfonds. Diverse Crediteuren Arbeidsloon-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 891