18A IN H 0 U D. A. 8 8 8 a. b. Postendienst 10 12 14 ‘I B. 15 15 16 a. 17 19 19 19 19 ALGEMEEN VERSLAG VERSLAG VAN DE ONDERDEELEN 1. c. Keuring voor ongeschiktverklaring d. Werkzaamheden der Geneeskundige Commissie Keuring bij aanstelling b. Ziekte-toezicht. Eerste Geneeskundige Hulp 1. Eerste-hulpverleening Uitrukkende dienst 2. Toezicht op maatschappelijk ongeschikten 3. Oflicieele doodschouw 3 7 2. Zorg voor de opname in Ziekeninrichtingen 3. Toezicht over de ziekenhuisopname in spoed- eischende gevallen Geneeskundig Toezicht 1. Toezicht op de ambtenaren en werklieden in Gemeentedienst II. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 892