18A 2 INHOUD. 21 21 v a n 25 25 25 26 28 D. Zieken Rantsoeueering 29 Bladz. 20 C. Geneeskundige Verzorging 1. Geneeskundige behandeling a. Behandeling van onver mogenden b. Behandeling van personen in Ge meentedienst c. Behandeling van schoolkinderen, lijdende aan ziekten van besmette- lijkenaard 2. Toezicht over de ziekenhuisopname in gewone niet- spoedeischende gevallen 3. Toezicht over den duur der verpleging in zieken inrichtingen 4. Maatschappelijk geneeskundig werk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 893