18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 8 294 171 115 242 34 42 8 34 24 18 4 115 87 39 30 471 dood geconstateerd 2185 of 322 gevallen meer dan in 1917. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich 612 gevallen voor in den voormiddag (612), 777 in den na middag (126), 664 in den avond 612) en 132 gevallen in den nacht (126). Naar geslacht en leeftijd der geholpen personen betrof de hulpverleening 1102 maal mannen, 79Ö maal vrouwen en 293 maal kinderen onder de 12 jaar. De drukste maand was November met 243 gevallen, de kalmste Februari met 138 gevallen. Het aantal gevallen, waarbij de getroffene zich buiten de eigen woning op straat, in de werkplaats, enz. be vond, bedroeg 1296, terwijl in de overige 889 gevallen hulp in de eigen woning werd verleend. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg 262 of 83 minder, dat door bedrijfsarbeid, 200 of 36 minder dan in 1917. Poging tot zelfmoord werd met zekerheid waargenomen in 69 gevallen of 50 meer dan in 1917. Van de 2185 geholpen personen verkeerden met zekerheid 30 onder den invloed van alcohol, d.i. 41 minder dan in 1917. Van den aard der gevallen geeft de navolgende staat een gedetailleerd overzicht: Chirurgische gevallen: 683, waaronder: Open wonden waarvan 158 aan het hoofd. Kneuzingen en verstuikingen waarvan 98 aan de onderste ledematen. Breuken waarvan 87 aan de onderste ledematen. Ontwrichtingen Brandwonden Schotwonden Beklemde breuk Ingedrongen vreemde lichamen Andere chirurgische gevallen Interne gevallen: 597, waaronder: Ziekte met bewustzijnstoornis Bloedspuwing en bloedbraking Uitputting en verwaarloozing Andere interne gevallen Psychiatr.-neurolog. gevallen: 318, waaronder: Epilepsie, hysterie e. a. neurosen Krankzinnigheid Andere psych, neurol. gevallen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 899