87 aan het Best uur der Federatie „Den Haag” derSociaalDemocratischeArbeiderspar- t ij, liet perceel Rembrandtstraat No. 316, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A E, No. 4040, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 4919, tegen een huur prijs van f 275, aan Me j. K. J. Bakker, het bovenhuis Veenkade No. 105, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sec tie O, No. 7642 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot ep met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 250, aan J. W. van Daal hof f, het perceel Vleerstraat Nos. 32/34, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie C, No. 4207 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 700, aan L. P r i n s, het benedenhuis Nieuwe Haven No. 8, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G, No. 3070, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 500, aan H. L. Z w e e g m a n, het perceel Vleerstraat Nos. 28/30, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie C, No. 4207 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 400, aan Mej. M. Zwarenstein, het bovenhuis Falck- straat No. 9, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie A E, No. 3402, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 300, aan de Naamlooze Vennootschap Onderlinge Spaar- en Inkoopvereeniging „Ons V o o r- d eel”, de perceel en Weststraat Nos. 101, 103, 105 en 107, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A H, Nos. 1851,1852, 245 en 249, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1921, tegen een huurprijs van f 550,per jaar; aan C. A. V o s, de stal met koetshuis aan den Flu- weelen Burgwal No. 26, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G, No.3912 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1920, tegen een huurprijs van f 850,— per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 89