9 882 289 499 r 417 Obstetrisch-gynaec. gevallen: 171, waaronder: Miskraam Spoedverlossing Andere obst. gyn. gevallen Andere gevallen van plotseling optredenden aard: 196, waaronder: Hersenschudding Vergiftiging, waaronder door alcohol Ophanging Gasvergiftiging (-verstikking) Verdrinking Door warmte bevangen Door koude bevangen 63 73 35 73 46 9 32 32 2 2 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18 Onbekend. Niet nader te omschrijven: 123 gevallen. Van den aard der hulpverleening geeft eindelijk het vol gende staatje een overzicht: Ter plaatse al of niet in de eigen woning behan deld zonder meer Ter plaatse behandeld en overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld, overgebracht naar den Centralen post en aldaar verder behandeld c. q. overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld, overgebracht naar een der Hoofdposten in de Ziekenhuizen of naar het Gesticht „Oud-Rosenburg” Ten slotte bleek in 98 gevallen de getroffene bij aan komst overleden te zijn. de Hoofd- en met de verplaatsing van Waldeck-Pyrmontkade. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich 2203 gevallen voor in den voormiddag, 3420 in den namiddag, 1775 in den avond en 80 gedurende den nacht. b. Postendienst. In de posten werd 7478 maal hulp verleend en wel in den Centralen Post 4218 maal, in de verschillende Hoofd- en Hulpposten 3260 maal. Te zamen 7478 gevallen of 252 minder dan in 1917. Een vermindering, die tot een aantal van 601 gevallen den Centralen Post betreft, waar tegenover staat een ver meerdering van 349 gevallen, die voor rekening komt van Hulpposten, een en ander verband houdende den Centralen Post naar de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 900