1 139 119 131 107 106 121 143 137 101 149 131 81 November December 37 31 11 37 44 47 42 57 61 54 61 59 137 152 127 138 156 125 148 121 120 143 159 186 141 108 116 160 134 98 110 54 97 88 13 53 11 MAANDEN. Gemeente- Totaal 1712 571 1172 1465 Spoedopnamen zonder voorkennis B. A. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^ I Gewone opnamen met voorkennis B. A. Gemeente- Partic. In richtingen. Partic. In- Ziekenhuis.! richtingen. Ziekenhuis.] voor den uitrukkenden dienst komt hierbij te vervallen. Waar zich aan de hier in eersten aanleg verstrekte postenhulp een enkele maal een verpleging in een zieken inrichting aansloot, viel deze buiten het kader der eerste- hulpverleening. 2. Zorg voor de opname in Ziekeninrichtingen. Deze zorg omvat de opname van alle lijders, wier ver pleging voor rekening van de Gemeente komt, zoowel voor de gevallen, waarbij de opname spoedshalve geschiedt en de beslissing van het Burgerlijk Armbestuur eerst later volgt, als voor die, waarbij dit lichaam te voren gelegen heid had naar den graad van onvermogen een onderzoek in te stellen. Eenmaal tot de opname besloten, wordt de plaatsing zooveel mogelijk ter keuze van de patiƫnten gelaten. In het afgeloopen jaar werden via den dienst voor reke ning der Gemeente opgenomen 4920 patiƫnten en wel spoedshalve, dus zonder voorkennis van het Burgerlijk Armbestuur 2283 tegen 1501 in 1917 en met voorkennis 2637 tegen 3181 het jaar te voren. Van de 4920 lijders werden 2884 naar de ziekenhuizen der Gemeente verwezen en 2036 naar de Particuliere in richtingen, waarmede de Gemeente een overeenkomst heeft aangegaan, de gevallen over de verschillende maanden als volgt verdeeld:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 902