16 21 21 22 18 21 10 23 22 10 8 12 »5 19 22 14 13 22 15 21 23 25 21 18 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October. November December Het aantal ziekentransporten voor deze opnamen, ten deele ook ten behoeve van fondspatiënten, die overigens in staat zijn in de verpleegkosten bij te dragen, bedroeg 2926 tegen 1878 in 1917. Deze werden gedeeltelijk uitgevoerd per ziekenwagen, door de Reinigings- en Ontsmettingsdiensten beschik baar gesteld, n.l. 1573 en gedeeltelijk per ziekenauto van den dienst, te weten 1353 transporten. De inrichting, waarheen de overbrenging plaats vond, zijn dezelfde als ten vorigen jare, het Gemeente-Ziekenhuis aan den Zuidwal, met het Hulpziekenhuis aan het Slijk- einde en de Barakken aan de Zusterstraat, het Roomsch- Katholieke .Ziekenhuis aan het Westeinde, de Diaconessen inrichting, het Kinderziekenhuis en de Inrichting voor Ooglijders aan de Laan van Meerdervoort, de Roode Kruis Kliniek aan de Jan van Nassaustraat en de Zuigelingen klinieken aan de Regentesselaan en het Oranjeplein, be nevens de inrichting St. Anthoniushove te Voorburg. Daarenboven enkele malen naar het Tehuis voor Kraam vrouwen aan den Frankenslag. In deze inrichtingen waren naar de dagelijks hiervoor verstrekte opgaven gemiddeld per dag 18 bedden beschik baar tegen 19 in 1917, met de navolgende verdeeling over de verschillende maanden: Hieronder zijn niet begrepen de bedden voor acuut be smettelijke zieken, waarvan in verband met het incon- stante in de behoefte geen regelmatige opgaven zijn verstrekt. Door uitbreiding der gelegenheid voor Sanatoriumver- pleging van tuberculoselijders in de inrichtingen te Groes- beek Dekkerswald en Beekbergen, waardoor meer bedden voor de verpleging van eerstgenoemde patiënten in de barakken aan de Zusterstraat beschikbaar konden gemiddeld 22 bedden per dag tegen 16 in 1917. 18^ VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 903