18A 148 158 150 178 167 164 169 156 156 238 254 14 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 2083 spoedcontröles tegen 1922 in 1917 Te zanten B. Geneeskundig toezicht. Dit toezicht wordt onderscheiden in drieërlei verrichting, de keuring bij aanstelling, het ziektetoezicht en de keuring voor ongeschiktverklaring, terwijl als collectieve arbeid hiermede verband houdt de taak voor de Geneeskundige Commissie. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 1. Toezicht op de ambtenaren en werklieden in Gemeentedienst. Het geneeskundig toezicht vormt de hoofdtaak voor de controleerende geneeskundigen, met het Centraalbureau van den dienst als meldingplaats en gelegenheid tot het houden van onderzoek. Deze taak omvat: het toezicht op de ambtenaren en werk lieden in Gemeentedienst, het onderzoek van personen, die door de Politie als maatschappelijk ongeschikten zijn aan gewezen, benevens de officieele doodschouw volgens art. 4 der Begrafeniswet. Een en ander geneeskundig werk, dat zuiver tot het instellen van onderzoek beperkt blijft en waaraan geener- lei geneeskundige behandeling of verzorging vast zit. Neemt men alle gevallen, die door de wachtdokters in en buiten den Centralen Post verwerkt zijn, zoowel voor het verleenen van eerste hulp als voor het voeren van spoed- contröle, te zamen, dan komt men tot een aantal van 8486 gevallen tegen 8604 in 1917, d.i. gemiddeld 23 gevallen per dag. 145 spoedcontröles tegen 198 in 1917 177 168 156 184 153 156 182 148 139 131 130

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 905