a. 1 1 8 1385 1110 275 Totaal Keuring bij aanstelling. Gekeurd werden 1385 personen voor verschillende takken van dienst tegen 1052 personen in 1917. Hiervan werden ge schikt bevonden 1110 en ongeschikt verklaard 275 naar de navolgende indeeling: Voor- gedragen 1 1 7 6 219 19 100 98 132 310 77 30 48 137 65 16 16 7 3 2 12 1 3 7 4 39 1 19 1 1 1 5 5 60 3 30 14 35 60 5 5 5 25 Politie Brandweer Gasfabrieken Reiniging Telephoon Electrisch Bedrijf Gemeentewerken Gemeente plantsoenen Secretarie Onderwijs Bank van Leening. Gemeente Ziekenhuis Slachthuis Waterleiding Geneeskundige Dienst. Arbeidsbeurs Apotheek Belastingen Keuringsdienst Distributiebedrijf Bouw- en Woningtoezicht Centrale Keuken Kon. Schouwburg Visscherijschool Gem. Ontvanger. Alg. Begraafplaats Marktdienst Gem. Museum Zeevaartschool Stadsontw. Volkshuisv. 159 16 70 84 97 250 72 25 43 112 i 5 58 10 16 6 3 2 11 1 3 6 4 31 1 14 1 1 1 4 4 15 TAK VAN DIENST. Geschikt. 1 5 On geschikt. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 906