18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. Totaal .275 zijn als volgt over de verschillende Totaal 8265 gevallen tegen 4860 in 1917 3 8 50 12 22 30 20 25 44 1 18 12 1 4 20 5 b. Ziekte-toezicht Dit toezicht omvat alle ambtenaren en werklieden bij de gezamenlijke takken van Gemeentedienst. Gemeld werden 8265 gevallen tegen 4860 in 1917, zijnde een vermeerdering van 70 hoofdzakelijk afhankelijk van de griepepidemie, die in de tweede helft van het jaar heeft geheerscht. De 8265 gevallen maanden verdeeld: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 544 550 362 311 389 335 301 335 402 403 388 De reden tot ongeschiktverklaring betrof de navolgende aandoeningen: Tuberculose en andere longaandoeningen Ingewandsbreuk Hartgebreken Aderuitzettingen Ziekten der nieren en urine wegen Zenuwstoornissen Misvormde voeten Onvoldoende lichaamsontwikkeling Oogafwijkingen Onvoldoende kleurenonderscheidingsvermogen Ooraandoeningen Huidaandoeningen Venerische ziekten Bloedarmoede Onvoldoende kauwvermogen Afwijkingen aan het beenderstelsel Gerangschikt naar de takken van dienst komt men tot de volgende indeeling: 620 gevallen tegen 540 in 1917 462 416 348 351 328 646 1292 562 1043 1406 791 16 J» i’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 907