114 662 583 294 260 600 712 1444 169 17 8 183 46 81 5 39 323 23 31 2 1201 178 90 gevallen. 3 1 geval. 17 5J Totaal 8265 gevallen tegen 487(1 in 1917. Totaal 8265 gevallen tegen 4870 in 1917 Politie Slachthuis Electrisch bedrijf Telephoon Waterleiding Plantsoenen Gemeentewerken Reiniging Gasfabrieken Brandweer Havendienst Apotheek Gemeenteziekenhuis Geneeskundige Dienst Belastingen Arbeidsbeurs Ontvanger Secretarie Bank van Leening Bouw- en Woningtoezicht Schoolartsendienst Onderwijs Werkvrouwen Centrale Keuken Schouwburg Distributie Bedrijf ,5 348 554 464 696 39 33 77 88 223 276 79 17 1223 3229 898 20 42 62 86 216 259 17 82 1509 68 221 329 183 79 298 464 1007 88 12 2 96 15 44 2 15 143 8 10 1 996 56 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18A Ingedeeld naar den aard der ziekten verkrijgt men einde lijk de navolgende gegevens: Aandoeningen der ademh. organen Keelaandoeningen Rheumatische aandoeningen493 Influenza Aandoen, der spijsverteringsorganen Aandoen, van hart en vaten Aandoen, der urinewegen Aandoen, van het onderhuidsweefsel Wondonsteking Aandoen, van het zenuwstelsel Aandoen, van beenderen en gewrichten Aandoen, der oogen bandoen, der ooren Andere aandoeningen 913 gevallen tegen 753 in 1917 439 1196 gevallen tegen 733 in 1917

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 908