88 aan W. LJ. Waterreus, twee koetshuizen met stal en de achtergelegen stallen, een en ander achter de Kei zerstraat en kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven- hage, Sectie A G, No. 2527 gedeeltelijk, van 1 Mei 1918 tot n met 30 September 1919, tegen een huurprijs, bere kend naar f 2712,per jaar; aan E. Hagers, het bovenhuis Lange Beestenmarkt No. 229, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K, No. 495, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 265,—: aan W. C. E. P f e i f f e r, het perceel Zuidwal No. 74, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K, No. 2391, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 200, aan J. M. v a n B o h e m e n, het bovenhuis Prins-Wil- lemstraat No. 8, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, Sectie A G, No. 2551, van 24 April 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs, berekend naar f 260,per jaar; aan A. W. F. Wagen veld, het voormalige schiet- gebouw „Le Petit St. Hubert” aan den Raamweg, kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 719 geheel en No. 642 gedeeltelijk, van 1 Juli 1918 tot en met 30 Juni 1920, tegbn een huurprijs van f 110,per jaar; aan Mevrouw A. I. L e i b 1 e r geboren R. O r- s c h t z e r, het benedenhuis Prins-Willemstraat No. 10, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A G, No. 2551, van 1 Juni 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs van f 58,— per maand; f aan het Bestuur van de Nederlandse he Kun st weef school, zes beneden- en zes bovenloka len in het gemeentegebouw Prinsegracht No. 29/Varken markt No. 6, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie L, No. 386, van 1 Juni 1918 tot en met 31 Mei 1919, tegen een huurprijs van f 500,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 90