18A 4551 4873 4701 4598 4353 4118 4429 4078 4503 3860 5015 3931 5208 3763 5401 3985 6551 3964 6923 4236 6585 4247 1625 2254 1857 2556 1558 2125 1656 1726 1824 1693 2107 1655 3288 1373 1644 1250 2473 1542 5328 1679 3205 1760 21 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. huisbezoeken der ,5 Totaal 28741 bezoeken tegen 21674 in 1917 Totaal 62622 bezoeken tegen 50576 in 1917 Januari F ebruari Maart. April Mei. Juni Juli Augustus September October November December Januari Februari Maart. April Mei. Juni Juli Augustus September October November December Verdeeld over de maanden van het jaar verhouden deze genéeskundigen zich als volgt: In aansluiting aan deze bezoeken zijn door de wijkzusters der verschillende afdeelingen op uitnoodiging van den dienst 4917 personen in verpleging genomen of 1472 meer dan in 1917. te wier behoeve 62622 huisbezoeken of 12046 meer dan in 1917 in rekening gebracht zijn. De 62622 huisbezoeken der wijkzusters zijn aldus over de maanden van het jaar verdeeld, dat afgelegd werden in: 4402 bezoeken tegen 4923 in 1917 Ondanks de duurte der tijden werden door de Wijkver- plegingen aan de in geneeskundigen onderstand genomen zieken verstrekt: Melk: 72231 liter tegen 697341/, liter in 1917. Zieken voedsel: 19774 porties tegen 6410 in 1917. Eieren: 8398 stuks tegen 5244 stuks in 1917. 2176 bezoeken tegen 2061 in 1917

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 912