36529 51754 21233 6951 4788 264 1912 1148 4 2 2 275 301 470 341 521 744 763 977 2097 2068 2414 3487 3056 6282 4361 5270 6979 8443 9425 19162 13539 12033 3212 2755 5812 4020 4749 6235 1 7680 8448 17065 9617 30 Totaal. Voeding. Zeep. MAAN D. Totaal 81062 10971 92037 4 Deze aantallen zijn als volgt over de verschillende maanden verdeeld: Melk Meelspijzen (rijst, gort, havermout) Vleesch, spek Eieren, boter Gas Electrisehe stroom Kolen Petroleum, kaarsen Zeep 'Verlichting en ver warming. Januari. Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September October. November December 1 8 A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. Spek en suikerziekte. 11469 Geweigerd werden 8726 aanvragen of nagenoeg 10 van het totaal, waarbij evenwel in aanmerking dient genomen te worden, dat dit percentage uitsluitend de absolute wei geringen betreft en daaronder niet het groot aantal gevallen begrepen is, waarin meerdere voedings-, dan wel De drukste dag was 7 October, het tijdstip van hervatting der melkrantsoeneering, op welken datum 1110 aanvragen den dienst bereikten. Toegestaan zijn na gehouden onderzoek de navolgende rantsoenen: boter uitsluitend ten behoeve van lijders aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 921