19 4 Acid. Aceticum, Acid. Acetic, concentratum, Digalen, Infusum sennae Comp., Ichthargan, vervangen door andere diuretica. Acid. Trichlooracetieum. Adeps lanae, Engelsch pluksel, Ferrum reductum, Guttaperchapapier, Hydrochlor. Pylocarpin., Bismuth zouten. Cantharides, Carrageen, Chloroform voor narcose, Oleum Juniperi emp., Oleum Jecoris Aselli. Paraldehyde, Pepton, Phosphaten. Radix Senegae, Resina Jalapae, Sein. Cucurb. pepo, Solut. Ferri alb., Sozojod. natricus. Theoeinum, vervangen door andere narcotica, hoofdzakelijk in gebruik voor het maken van voedingsbodems. vervangen cuanhae. vervangen door andere laxantia. vervangen door Extr. Filicis. vervangen door Solut. Sacchar. Ferr. Aromatica. in koelzalven vervangen door mengsels van Vaseline en Cera. vervangen door Mylabrides. vervangen door Rad. Althaeae. vervangen door aether met chlooraethyl. voor gebruik per os en clysma vervangen door de getitreerde Digitalisbladen in poeders of infuus, voor injectie door andere oplossingen van saponinvryeDigi- talisglucosiden. vervangen door flanel. vervangen door Ferrozouten. vervangen door Billrothbattist. vervangen door het Nitraat van dit alcaloid. vervangen door Decoctum Fran- gulae. vervangen door Argentum pro tein- of nitras Argentic. vervangen door Oleum Fagi emp. by urineonderzoek vervangen door '/ionormaal acid. Sulfuricum. hoofdzakelijk in gebruik by het faecesonderzoek. Ik laat hier volgen een opgaaf van genees- en verband middelen, welke meerdere malen niet verstrekt konden wor den, met hier en daar vermelding van hetgeen dan den geneeskundige werd geadviseerd. door Radix Ipeca- VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 927