I 19 Tinei. Staphid. agriae, Vaselinum, Kilo I vervangen door sublimaat met azyn. vervangen door Axungia. 26 48 248 8 148 267 164 490 60 11 6 122 31 26 8 16 23 29 18 0.8 1.6 11 1 De hooge prijs en de schaarschte der genees- en verband middelen hadden tengevolge, dat vele malen ziekenfonds leden, zelfs van de grootste fondsen, onvoldoende van genees- of verbandmiddelen werden voorzien, dikwijls moest dan, vooral wanneer de bestrijding der ziekte een algemeen belang was, zooals bjj scabies, verstrekking uit de Gemeente- apotheek plaats hebben. Evenals vorige jaren weigerden de meeste ziekenfondsen hunnen leden de benoodigde genees- en verbandmiddelen, wanneer ze voor rekening der Gemeente in een particuliere ziekeninrichting waren opgenomen. De bestaande vergunning van den Minister van Financiën tot gebruik van accijnsvrije alcohol voor uitwendig gebruik in de Gemeenteziekenhuizen werd gewijzigd; deze mag thans ook voor de stadspatienten in de particuliere ziekeninrichtingen worden afgegeven, ’t geen een belangrijke bezuiniging op het jaarlijksche budget der apotheek tengevolge zal hebben. Het aantal der voorradige geneesmiddelen op 31 December 1918 bedroeg 1086; van eenige der belangrijkste volgen hier de in 1918 verbruikte hoeveelheden: Acetas Plumbicus Acid. Aeethyl. Salicylicum Boricum Salicylicum Adeps suillus Aether ad narcosin petrolei Ammonia liquida Antipyrinum Balsam. Peruvianum Bicarbonas Natricus Bromet. Natricum Camphora Carbonas Kalicus Chloras Kalicus Chloret. Aethylicum Ammonicum Chloroform ad narcosin Codeinum Coffeinum Cortex Rham. Frangulae. 5 VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. n r> n n n n n n n n n n n r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 928