90 aan W. P. D. Some r, het perceel Keizerstraat No. 350, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sec tie A G, No. 714, van 1 October 1918 tot en met 30 Septem ber 1919, tegen een huurprijs van f 850, aan P. G. F1 i p p o, het huis Nieuwstraat No. 4, kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie I No. 52, van 1 November 1918 tot en met 31 October 1920, tegen een huurprijs van f 440,— per jaar; aan L. Tobias, N. R i n d e r en I. G r n, het bene denhuis Keizerstraat No. 364, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A G, No. 2020 gedeeltelijk, met uitzondering van eene kamer, van 6 Augustus 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs, bere kend naar f 780,per jaar; aan P. van G u r p, het pakhuis Heemraadstraat No. 123, met erf, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie A G, 2681 gedeeltelijk, met uitzondering van den beganen grond van een gedeelte van dat pakhuis, van 1 October 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs van f 350,04; aan G. vanLeeuwen, de pakhuizen, loods, atlas en open erf, gelegen aan de Badhuiskade en kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F, Nos. 2525, 1394,1395 en 1396, van 11 Juni 1918 tot en met 30 Septem ber 1919, tegen een huurprijs, berekend naar f 1250,— per jaar; aan W. J. van T r i g t, de pereeelen Marcelisstraat No. 66 en' Gondelstraat No. 23 met erf, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F, No. 2281, van 1 October 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs van f 1099,20; aan C. W. P. D o e 1 e m a n, het bovenhuis van perceel Badhuiskade No. 13, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F, No. 2524, van 11 Juni 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs, berekend naar f 600,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 92