19 VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. kilo S' r> n Natricus. 7, Chloret. Ammonicum l n Biearbon. Natricus Bolus alba Jodet. kalicum Lactas Calcicus Herba Adonis Vernalis Hydras kalieus Hypochloris Calcic Tanna binum Vaselinum flavum Vinum Malagense 11 336 293 Acidum Aceticum Benzoicum Boricum Coffeinum Collodium Gallas Bismuth, basicus Gummi arabicum Citricum Hydrochloricum Ammonia liquida was niet geheel oplosbaar in azijn zuur en bevatte ijzer. bevatte empyreum stoffen. was niet uit Benzoë bereid. bevatte sulfaten, chloriden en veel mechanische verontreinigingen. was loodhoudend. bevatte zware metalen. bevatte empyreum. stoffen en had een te laag gehalte. bevatte chloriden en sulfaten. voldeed niet aan de permanganaat- proef. was blijkbaar ouder dan een jaar. had een te laag gehalte. bevatte veel mechanische veront reinigingen. was verweerd, bevatte chloriden en hydroxyde. bevatte empyreum. stoffen, sulfaten en ijzer. had een te laag smeltpunt. gaf geen stevig goed vlies, bevatte vrij galluszuur en nitraten, vertoonde een afwijkende draaiing in den polarimeter en had een te hoog aschgehalte. was slecht verzameld en gedroogd, had een te laag gehalte. had een te laag gehalte aan werk zaam chloor. bevatte Jodaat. was niet reukeloos en slecht op losbaar. Scheikundig en microscopisch onderzoek der geneesmiddelen. Ook dit jaar voldeden een zeer groot aantal geneesmiddelen niet aan de eischen van zuiverheid en gehalte, welke de apotheker gewoon is aan zijn producten te stellen. Het over- groote aantal der afwijkingen deed evenwel geen afbreuk aan de therapeutische waarde en behoefde daarom geen reden voor afkeuring té zijn. Voorbeelden van waargenomen afwijkingen zijn: Acetas Plumbicus Bulbus Scillae Carbonas kalieus Magnesicus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 930