19 8 VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. Liquor kresol sapon. Oxyd. Magnesicum n n n r> n Sulfas kalico Alumin Vaselinum flavum Oxyd. zincicum Petal. Rhoeados de kresolen hadden een afwijkend kookpunt. gaf met salpeterzuur een troebele oplossing, bevatte carbonaat en ijzer. bevatte sulfaten en chloriden. was een slecht verzameld onbruik baar product. had een afwijkend smeltpunt. bevatte veel vrij yzeroxyde. had een te laag gehalte. 171 121 158 906 162 523 „mode” Sputum Bloed De toxicologische onderzoekingen betroffen de vergiften: veronal, sublimaat en zuringzout. Receptuur. Het aantal gereed gemaakte geneeskundige voorschriften bedroeg in 1918 tegen 1917 en 1916 Phenolum Sacchar. Ferricus Solut. Formaldehyde Solut. peroxyd. Hydrogen had een te laag gehalte, was te zuur en troebel door sporen bariumsulfaat. was ammoniumhoudend. was niet reukeloos, reageerde zuur. Pathologisch-chemische onderzoekingen. Het aantal pathologisch-chemische onderzoekingen voor den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst en der toxico logische onderzoekingen voor het Ziekenhuis bedroeg 407. Deze onderzoekingen betroffen Urine op de aanwezigheid van eiwit (qualitatief en quantitatief) suiker aceton. ace tazij azuur, galkleurstoffen. n n r> r - n n n v r> sedimenten. op gonococcen. vergiften. Maaginhoud op vrij zoutzuur. gebonden zoutzuur. r melkzuur. vergiften. Darminhoud op bloed. eieren van parasieten. taenia solium. tuberkelbacillen. malariaplasmodiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 931