19 9 1918 1917 Oude mannen en vrouwenh 1 426 1 583 109G 1 118 2 556 303 5 377 273 4 2 73 260 14 894 8 760 1 825 296 444 356 5 331 6 598 6 748 2 153 9 385 4 109 5 873 730 144 1 116 582 2 651 458 2 633 341 795 1656 287 1 431 748 5 5 26 17 376 284 75 378 14 003 10 375 1 988 128 537 481 6 835 7 721 7 927 2 938 10 393 5 691 7 251 818 99 1 163 619 2 712 463 2 440 365 776 2 084 276 1 402 925 Afdeeling Zuid Zuid-Oost Oost Noord-Oost Centrum Zuid-West West De grootste drukte heerschte in Juli en Augustus en in November en December, gewoonlijk zijn Februari en Maart de drukste maanden, de oorzaak hiervan is de epidemie van Spaansche griep, die in ’t midden van den zomer en in den naherfst onze stad teisterde. Van deze voorschriften waren bestemd voor: het Gemeente-Ziekenhuis Zuidwal en de barakken in de Zusterstraat. het Gemeentehuipziekenhuis Slijkeinde R.-K. Ziekenhuis Kinderziekenhuis de Diaconesseninrichting „Bronovo” Ziekenverpleging „Het Roode Kruis” „St. Anthoniushove” van den G.G.D. den Centralen Post het Israëlitisch Weeshuis Oude mannen en vrouwenh Evang. Lu th. Weeshuis Gemeentebestedelingenhuis R.-K. Parochiaal kinderhuis. Oude man- en vrouwenh Ned. Herv. Weeshuis Brandweer Annastichting Zuigelingenkliniek Regentesselaan Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen” Oranjeplein Vereeniging „Onderlinge Vrouwenbe scherming” Vluchtheuvel van Mejuffr. Pierson Wijkverpleging „St. Raphael” „Eben Haëzer”. Gereformeerde wijkverpleging den Diaconessenarbeid in Wijk 8 het Blauwe kruis Leger des Heils de Algemeene Haagsche Polikliniek Inrichting voor ooglijders. VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK. n n T» n r n n w n n r» n n de Politie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 932