19 10 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1 54 154 1 123 44 15 40 87 90 218 1 212 90 6 5 38 f 10 404,04» 10 676,86 VERSLAG GEMEEXTE-APOTHEEK. Kliniek van Dr. Sikkel. Vereeniging van koepokinenting Kinderen der buitengewone scholen Belgische vluchtelingen Gemeentebedrijven en diensten. Buitengewone spoedgevallen. het Doorgangshuis personeel der apotheek Hierbij dient opgemerkt te worden, dat bij de voorschriften voor de Gemeenteziekenhuizen een groot aantal is voor algemeen gebruik op de zalen en bij de voorschriften voor de afdeelingen van den G.G.D. vele zijn voor algemeen gebruik in de wijklokalen ten behoeve van de personen, die vanwege de Gemeente geneeskundige verzorging ont vangen, welke geneesmiddelen daar onder toezicht van de behandelende geneeskundigen worden verbruikt. Er werden bovendien op 11 781 voorschriften verband middelen afgeleverd tegen 11 554 in 1917 en 11584 in 1916; onder deze voorschriften zijn ook begrepen die, welke dienen voor aanvulling van den magazijn-voorraad van den Eersten Hulpdienst en voor de aanvulling van de depóts in de zittinglokalen der behandelende geneeskundigen. De verband middelen voor de gemeenteziekenhuizen zijn hieronder niet begrepen. Financiëel overzicht. De waarde der aanwezige geneesmiddelen bedroeg op 1 Januari 1919 tegen op 1 Januari 1918 De waarde der aanwezige verbandmiddelen bedroeg op 1 Januari 191912 167,05 tegen op 1 Januari 1918 ,11 287,60» Zoowel de geneesmiddelen als de verbandmiddelen voor raad was evenwel op 1 Januari 1919 aanzienlijk kleiner dan op 1 Januari 1918, het geringe verschil in waarde is ont staan doordat in den loop van 1918 tegen veel hoogere prijzen ingekocht moest worden. De waarde der afgeleverde geneesmiddelen bedroeg in: f 44 629,03* 33 351,11» 28 586,23 21 128,60 17 349,88 17 059,89 16 732,65» 15 661,55

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 933