20 2 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. Het aantal gekeurde monsters van de aangesloten ge meenten bedroeg in het afgeloopen jaar totaal 6266. Onder de algemeene leiding van den hier gevestigden dienst wordt, ingevolge bestaande overeenkomsten met betrekking tot het keuren van voedingsmiddelen, het toe zicht op voedingsmiddelen uitgeoefend in de gemeenten: Delft, Hof van Delft, Vrijenban, Wassenaar, Voorburg, Wateringen, Veur en Stompwijk, Deels ten gevolge van gebrek aan voldoend geschoolde werkkrachten, deels ook als gevolg van de vele gaslooze uren, was het niet mogeljjk de controle op de te koop aan geboden voedingsmiddelen, zoo te verrichten als in vorige jaren en als in verband met de tijdsomstandigheden wel noodzakelijk moet worden geacht. In de gemeente Delft werden 2727 monsters gekeurd, 52 waarschuwingen gegeven, 34 partijen voedingsmiddelen buiten consumtie gebracht, terwijl 17 processen-ver baal bij het Openbaar Ministerie van het Kantongerecht aldaar zijn ingediend. Ten dienste der gemeente Hof van Delft werden 607 'monsters gekeurd, voorts 12 waarschuwingen aan weder- verkoopers gegeven, terwijl 3 partijen voedingsmiddelen werden afgekeurd. In de gemeente Vrijenban werden gekeurd 421 monsters' en als gevolg daarvan 7 waarschuwingen gegeven, 2 par tijen voedingsmiddelen afgekeurd en twee processen-ver- baal ingediend. Ten behoeve der gemeente Wassenaar werden 559 mon sters voedingsmiddelen gekeurd, terwijl 8 waarschuwingen werden gegeven, 3 partijen voedingsmiddelen aan de consumptie zijn onttrokken en 10 processen-verbaal opge maakt. In de gemeente Voorburg werden 614 monsters gekeurd, 6 waarschuwingen gegeven aan wederverkoopers, 3 par tijen voedingsmiddelen afgekeurd, terwijl 12 processen verbaal zijn opgemaakt. In de gemeenten Wateringen, Veur en Stompwijk werden respectievelijk gekeurd 544, 265 en 529 monsters voedings middelen, 4, 5 en 8 waarschuwingen gegeven, 1, 4 en 5 par tijen voedingsmiddelen aan de consumptie onttrokken, terwijl het aantal opgemaakte processen-verbaal onder scheidenlijk bedroeg 0, 3 en 7.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 937