3- I. Monsters ten verkoop gestelde voedingsmiddelen 6154 877 Til. Monsters op verzoek van particulieren genomen 552 IV. Monsters ingezonden door de politie 45 12 Totaal 7640 Het totaal aantal gekeurde monsters voor de gemeente 's-Gravenhage bedroeg 7640 en omvat de volgende groepen: Een overzicht van de tot elk dezer groepen behoorende artikelen geven de volgende tabellen: VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20 Aan de Gemeentebesturen van elk der bovengenoemde gemeenten is een verslag van de werkzaamheden van den dienst, elk voor zoover het hun ambtsgebied geldt, uit gebracht. V. Monsters op verzoek zocht II. Monsters ten dienste van gemeentelijke instel lingen van geneesheeren onder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 938