a 1 (aan den veehouder). 2 laan den slijter). 2*/2 (aan den slijter). 7'/2 5’/2 aan melkinrichtingen). A'/i (aan slijters). 1917 (na 12 Aug.l 3 (aan melkinrichtingen). i 2 /2 (aan slijters). •1 '/2 laan melkinrichtingen). 4 (aan slijters). 2'/2 aan melkinrichtingen). l'l2 (aan slijters). 3 (aan melkinrichtingen). 2'12 aan slijters). 3 (aan melkinrichtingen). 2 (aan slijters1. aan melkinrichtingen). (2 'aan slijters-. aan melkinrichtingen j. aan slijters). 2'/2 'aan den veehouder). '/2 (aan den slijter). 1 'i2 (aan melkinrichtingen!. 1 1 j (aan slijters). 1 3 laan melkinrichtingen). i 21 2 (aan slijters). 2 aan melkinrichtingen). 2 aan slijters). 3 (aan melkinrichtingen). 1 2 laan slijters). 5*/2 (aan melkinrichtingen). 4'/2 (aan slijters). aan melkinrichtingen). 2 aan slijters i. 2 aan melkinrichtingen). 2 'aan slijters). 13 2 72 (aan melkinrichtingen). 11 VOLLE MELK. 1’ T E MELK. KARN E M ELK. JAAR. Bijslag per L. in centen. Bijslag per L. in centen. Bgslag per L. in centen. 12 1916 0 0 1916/1917 9—10 1917 O 9— 10 O 13 1917/1918 15 17 i' 17 1918 7 20 1918/1919 2 10 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. Kleinhandel- prijs per L. in centen. 1917/1918 (na 13 Jan. ’18) Kleinhandel- prijs per L. in centen. Kleinhandel prijs per L. in eert-i VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20 13 (14 door melk* inrichtingen thuisbezorgd.) iii iivor milk-1 (aan sljjtersi. inrichtingen j thuisbezorgd.!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 945