I 20 20 VERSLAG KKCRINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. BENAMING. Biesette 15 47 f 3.19 40 100 f 4.— 190 f 80 4.21 Sana Kindermeel. 40 90 f 4.44 45 f 140 8.33 Resultaat van liet onderzoek. Prijs per K.G. Aardappelmeel, tapioca en maismeel. Amandeltjespudding i (Polak, Groningen) i Puddingmeel (Loonen, Breda) Prijs per pakte I in centen. Netto inhoud I per pakje in l grammen. Hoofdzakelijk suiker met weinig aard appelmeel en sporen tapioca. Thomson caramel- citroenpudding der coöperatieve broodbakkerijen alhier geleverd. Dit meel, dat in totaal ondeugdelijken toestand verkeerde, wilde men laten mengen onder deugdelijk meel in een verhouding 1 op 4. Met deze oplossing heeft de dienst zich niet kunnen vereenigen, zoodat het meel, dat ook de bakkers, en m.i. terecht, weigerden tot inenschelijk voedsel te verwerken, door de Gemeente als veevoeder is verkocht. Van een aantal in het laatst van het jaar onderzochte in cartonnen doosjes verkochte ineelpraeparaten, laat ik hieronder de samenstelling volgen, er op wijzende, dat mij gebleken is, dat de samenstelling van een onder een bepaalden naam tekoop aangeboden artikel, bij vele fabri kanten niet altijd dezelfde is. Men stopt eenvoudig in de pakjes de meelsoort, gemengd met suiker of andere be- standdeelen, waarover men op een bepaald oogenblik de beschikking heeft kunnen krijgen. Dat de prijzen waar tegen deze artikelen worden verkocht veelal fabelachtig zijn, blijkt wel uit de kolom, waarin de prijs per K.G. is aangegeven. Melkpoeder, tapioca en suiker 15 pCt.). Kijst, tapioca, tarwe, suiker en stukjes amandel. Tapioca, gelatine en ongeveer 50 pCt. suiker.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 954