25 Specerijen. Vruchtensappen en vruchtenwijnen. Specerijen werden niet in die hoeveelheden aangetroffen als in normale jaren. Toch bleek een onderzoek naar de deugdelijkheid noodig. immers met de schaarschte aan de artikelen steeg de lust tot vervalschen. Zoo werden eenige partijen peper aangetroffen, welke met ongeveer 2025 aardappelmeel waren vervalscht. VERSLAG KEURINGSDIENST VAX EET- EN DRINKWAREN. 20 De samenstelling der vruchtensappen, waarvan de voor naamste wel de bessensap is, bleek deugdelijk. Zoo was bij bessensap het laagste extractgehalte 8.0 en het hoogste 9.7 Het gehalte aan salicylzuur was in eenige monsters te hoog, althans belangrijk hooger dan de geoorloofde hoe veelheid, welke 250 mgr. per Liter bedraagt. Hier zij er nog eens op gewezen, dat de winkelier in het soortelijk gewicht een uitnemend middel heeft ter beoor- deeling van de aan hem geleverde bessensap. Van een deugdelijk sap is het soortelijk gewicht niet lager dan 1.0355 a 1.0360 bij 15 C. Ontvangt een wederverkooper bes sensap van een lager soortelijk gewicht, dan stelt hij hier mede den Keuringsdienst in kennis. Waar men zich van een zoo betrouwbaar en gemakkelijk hulpmiddel kan bedienen ter orie├źnteering van de deugdelijkheid van bes sensap, daar zal in de toekomst de winkelier mede aanspra kelijk worden gesteld voor het verkoopen van bessensap, die niet aan den eisch met betrekking tot het soortelijk gewicht gesteld, voldoet. Naast roode bessensap kwamen ook enkele monsters zwarte bessensap, alsmede citroensap en frambozensap ter onderzoek, deze onderzoekingen, alsmede die van eenige monsters bessenwijn, gaven tot geen bijzondere opmer kingen aanleiding. zoehte monsters bleken deugdelijk van samenstelling. Het aschgehalte was nimmer hooger dan 10.0 het gehalte aan zand bedroeg bij geen enkel monster meer dan 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 959