I J 93 aan L. van Puffelen, 4 H.A., 26 A., 10 c.A. grond, gelegen aan den Wassenaarscheweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie X, Nos. 243, 244, 245 en 246, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 835,per jaar; aan J. A. van D u ij n, ongeveer 47 A., 50 c.A. grond, gelegen aan de 1ste sprank ten Noordwesten van den Nieuwen Duinweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 3659, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 200,per jaar; f aan J. Vermeulen en P. Kou wenhoven, onge veer 13 c.A. grond, gelegen nabij de Lijnbaan en kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 7193 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 De cember 1918, tegen een huurprijs van f 16,niet bepa ling, dat de huur telkens voor één jaar wordt geacht te zijn verlengd, wanneer uiterlijk drie maanden vóór het eindigen van het huurjaar de huur noch door Burge meester en Wethouders, noch door de huurders schrifte lijk is opgezegd; aan W. Hoo gen raad Jzn., ongeveer 3 A., 24 c.A. grond, gelegen ten Noordwesten van de binnenhaven der Visscbershaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, Sectie A K, No. 6208 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1920, tegen een huurprijs van f 291.60 per jaar; aan S. van der Laan, 87 A., 90 c.A. grond, gelegen aan de Laan van Eik en Duinen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A M, Nos. 86, 87, 88 en 89, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 216,30; aan H. J. H ak e t, 7 H.A., 31 A., 3 c.A. grond, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binckhorst- laan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A P, Nos. 304, 310, 311, 328, 332, 333, 341 en 342, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 1170,per jaar; M i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 95