Water N. verbindingen Stikstof Asch Chloornatrium Zï Bouillonblokjes. 17.7 61.04 9.17 21.26 3.49 VERSI.AO keuringsdienst van eet- en drinkwaren. 20 geëtiketteerd en een verdunde limonettesiroop, welke tot opschrift draagt Umonette of alcoholvrije limonettelikeur. Dit jaar kon wegens gebrek aan aardappelstroop geen limonettesiroop in den handel worden gebracht, zoodat uitsluitend de twee eerstgenoemde soorten, dus die, welke geen aardappelstroop bevatten, werden verkocht. Een ieder, die dergelijke dranken koopt en niet 'bedrogen wil worden, let op het etiket en weigert flesschen voorzien van andere opschriften als hierboven zijn aangegeven, ook al zijn de etiketten voorzien van zeer verleidelijke opschriften. Dit jaar is nog gelegenheid geweest eenige vruchten limonadesiropen en limonadesiropen te bemonsteren en te onderzoeken. Enkele dezer limonaden bevatten een veel te laag suikergehalte, n.l. slechts 3537 in plaats van 55 terwijl in eenige als vruehtenlimonaden geëtiket teerde dranken geen vruchtensap aanwezig bleek te zijn. De ondeugdelijke partijen zijn aan de leveranciers terug gezonden. De stikstofverbindingen van vleeschextract bestaan hoofdzakelijk uit z.g. vleesclibasen, waarvan de voornaam ste zijn: kreatine, kreatinine, xanthine, sarcine, carmine. Van een aantal als z.g. bouillon- of jusblokjes, welke in de winkels, vooral ten tijde van de vleeschlooze maanden, te koop werden aangeboden, is nagegaan of zij als deug delijk konden worden aangemerkt. Bouillonblokjes zijn mengsels van keukenzout met vleeschextract al of niet gearomataseerd door toevoeging van specerijen. Zij kunnen naar mijn oordeel dan alleen als deugdelijk worden aangemerkt, indien het gehalte aan vleeschextract ten minste 20 bedraagt, ofschoon men ten tijde van vleeschschaarsehte wel met een hoeveelheid van 15 vleeschextract genoegen zou kunnen nemen. Volgens König e.a. is de gemiddelde samenstelling van het bekende Liebig’s vleeschextract ongeveer als volgt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 961