ij II. Onderzoekingen ten dienste van gemeente lijke instellingen. 2!) Drinkwaterleiding. 1. drie monsters soldeer. 2. Van de uitkomsten der onderzoekingen is mededeeling gedaan. De regelmatige wekelijksche controle op de samenstelling en eigenschappen van het leidingwater had op geheel dezelfde wijze plaats als verleden jaar. De resultaten der onderzoekingen zijn iederen maand aan den directeur der waterleiding medegedeeld. Een overzicht van de resultaten der onderzoekingen zijn vervat in de beide hier volgende tabellen. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET EN DRINKWAREN. 20 1. Ter onderzoek werden door den directeur der water leiding ingezonden 496 monsters water ter bepaling van het gehalte aan chloriden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 963