20 32 VERSLAG KEURINGSDIENST, VAN EET- EN DRINKWAREN. Bestedelingenhuis. Bouw- en Woningtoezicht. 3. 4. Gemeentewerken. 5. Gemeen te-telefoondienst. 6. Gemeente-slachthuis. Van de directie van den gemeentelijken telefoondienst werden ter onderzoek aangeboden 4 monsters paraffine. Door den directeur van Bouw- en Woningtoezicht werden ter onderzoek ingezonden 6 monsters drinkwater, waarvan 3 bij onderzoek bleken te zijn ontleend aan putten, welke ondeugdelijk drinkwater leverden. De aan deze gemeentelijke instellingen geleverde melk, werd regelmatig gekeurd. Eenmaal is aan den leverancier van het Bestedelingenhuis een waarschuwing gegeven. Overigens bleken de monsters van deugdelijke samenstel ling en te verkeeren in deugdelijken toestand. Ter onderzoek van dezen tak van dienst kwam een mon ster consistentvet. II. Gemeente Ziekenhuizen en Door den directeur werd ter onderzoek gezonden een monster pekelwater. Als gevolg van den geringen gasdruk en de gaslooze uren kon de gistingsproef volgens Eykman dit jaar slechts enkele malen worden verricht. Zij verliep regelmatig nega tief, zoodat dus bij 4546" C. glucosevergistende micro- organismen niet werden aangetoond. Dank zij het feit, dat de dienst sedert een aantal jaren de beschikking heeft over enkele broedstoven met elec- trische verwarming, konden de overige bacteriologische onderzoekingen regelmatig worden uitgevoerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 966