94 aan Th. Langelaan, ongeveer 28 A. grond, gelegen in den Noordpolder, tusschen de Laak en de Broeksloot, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, No. 550 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 40,— per jaar; aan C. S c h a a p, 7 H.A., 52 A., 28 c.A. grond, gelegen in den Noordpolder tusschen de Laak en de Broeksloot, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, Nos. 119 tot en met 124, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 1055,per jaar; aan C. v an Os, ongeveer 60 A., 50 c.A. grond, gelegen langs de zuidoostzjjde van de Swammerdamstraat, ka dastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A D, No. 3018 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 65,per jaar; aan het Bestuur der Afdeeling ’s-G raven- hage van den Volksbond tegen Drankmis bruik, ongeveer 7.29 M2. grond, gelegen aan den Be- noordenboutsclieweg en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie P, No. 7676 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 October 1920, tegen een huur prijs, berekend naar f 25,per jaar; aan de W e d u w e C. J. Koot geboren E. S c h i 1- peroort, 31 A., 80 c.A. grond gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A P, No. 344, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 45,— per jaar; Vf aan A. G. v a n L e e u w e n, 7 H.A., 90 A., 98 c.A. grond, gelegen in den Noordpolder tusschen de Broeksloot en de Laak, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, Nos. 94, 95, 97. 98, 99, 100, 81 en 421, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 1105,per jaar; g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 96