j 20 III. I Gevolgen van de bevindingen van den dienst. 37 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. I Als gevolg van de in dit jaar verrichte onderzoekingen werden 159 partijen voedingsmiddelen uit de consumptie gebracht. Aan 156 verkoopers van voedingsmiddelen zijn waar schuwingen gezonden. Bij het Openbaar Ministerie zijn ingediend 126 processen verbaal, waarvan 97 uitsluitend voor melk. Een overzicht van de processen-verb aal, alsmede van de gevelde vonnissen gaat hierbij. Al deze klachten zijn nauwkeurig nagegaan, zij hadden betrekking op allerlei voedings- en genotmiddelen en waren aanleiding, dat in 16 gevallen, de bij de winkeliers aan wezige voorraden, als zijnde ongeschikt voor menschelijk gebruik, zijn vernietigd, terwijl tegen drie wederverkoopers proces-verbaal is opgemaakt en aan drie andere weder verkoopers een waarschuwing is gegeven. In vele gevallen bleek de klacht ongegrond, in andere gevallen was bij den winkelier niets van de op den dienst getoonde waren aanwezig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 971