i 20 I 40 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. De Directeur, Dr. J. D. FILIPPO. Tot slot volge hier, evenals in vorige jaren een recapi- tuleerend overzicht, waarin naast het aantal en de soort der gekeurde waren, zijn aangegeven het aantal waar schuwingen, buiten consumptie gebrachte partijen voe dingsmiddelen en processen-verbaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 973