21 INHOUD. 53 vlg. Commissie 3 Algemeene beschouwingen 9 Directie en Personeel 19 Inrichtingen 21 Materieel 22 Paarden 26 Ophaaldienst van asch en vuilnis 29 Straatreiniging 33 S N E EU WR UIMING 31 Sproeien 37 Verzameling van eaecaliƫn 39 Ledigen van straatkolken 40 Dienst op de aschstalen Verrichten van werkzaamheden 44 derden 45 Diverse werkzaamheden 48 Financieel overzicht Bijlagen Bladz. o VOOR REKENING VAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 975