I f t i f i 95 pl 1 aan F. V e r w e r, ongeveer 2 H.A., 79 A., 90 c.A. grond in den Veenpolder onder Voorburg, kadastraal bekend als gemeente Voorburg, Sectie E, Nos. 1960 en 81, beide geheel en No. 188 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 350, per jaar; aan A. F. Thierry, ongeveer 1 H.A., 9 A., 65 c.A. grond, gelegen aan de Laan van Eik en Duinen, kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A M, Nos. 78 tot en met 84, alle geheel en No. 1595 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 270, H aan W. Boon stoppel Jr., 6 H.A., 17 A„ 77 c.A. grond met de zich daarop bevindende schuur, gelegen in den Escamppolder aan den Moerweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A L, Nos. 262, 263 en 264, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 1050,per jaar; aan de Weduwe A. Engelaan geboren M. v a n W o e r d e n, 4 H.A., 67 A. grond, gelegen in den Noordpolder, tusschen de Laak en de Broeksloot, ka dastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, Nos. 164, 165 en 166, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 725,per jaar; aan C. P. v a n d e n E n d e, 2 H.A., 4 A., 48 c.A. grond, gelegen aan den Leijweg, in den Escamppolder, kadas traal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie N, Nos. 362 en 401, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 350,per jaar; aan J. v. d. Hout, de bouwmanswoning, genaamd „Wildhoef”, met stallen, schuren en erven, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen,Sectie I, No. 429. de bij- behoorende wei- en teellanden, boschweg en water, ka dastraal bekend als voren, Nos. 94, 95, 96,192,193,194,196, 197,198, 200, 204, 421, 424, 425, 427, 428, 430, 431, 862, 866, 867, 879, 2616, 2617, 2713 tot en met 2731. 2734 tot en met 2748, 2754, 2755, 2759, 2871, 2885, 2886, 2944 tot en met 2948, 3031 en 3032, alle geheel en Nos. 423, 432, 433, 435,1693, 2943 en 3030, alle gedeeltelijk, te zamen, de bouwmanswoning L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 97