21 10 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. van Bij 16 Af 3 Voorts werden: vast aangesteld: de Opzichters 3e klasse J. Brouwers en J. Oostra, resp. met ingang van 10 Januari en 1 April 1918; de Schrijvers A. P. van Wijk en A. C. C. F. A. Harms, heiden met ingang van 1 Januari 1918; Totaal 70 Het aantal vermeerderde alzoo met 13. 73 en verminderde door eervol ontslag op verzoek van: 1 Opzichter le klasse met den persoonlijken titel van Hoofdopzichter 2e klasse (H. van Tongeren) met ingang van 1 Juni 1918; 1 Opzichter le klasse met den persoonlijken titel van Hoofdopzichter 2e klasse (P. Miedema) met ingang van 15 Juli 1918; 1 Schrijver (J. P. M. C. Soeters) met ingang van 14 October 1918. 8 transport. Transport 57 sen, M. G. J. Hijman en C. Wijnstok) resp. met ingang van 1 Februari, 10 October, 15 October, 1 December en 1 December 1918; 1 Schrijver (Th. J. Alkemade) met ingang 1 December 1918; 3 Opzichters 3e klasse (L. A. Noest, H. G. van Rooijen en G. J. Zevenbergen) resp. met ingang van 1 September, 1 September en 5 September 1918; c. aanstelling van maand tot maand (art. 6c van het Ambtenarenreglement) van: 4 Schrijvers (A. H. van Bergen, J. C. van der Goor- bergh, J. P. M. C. Soeters en W. M. Rotteveel) resp. met ingang van 1 Januari, 1 Maart, 16 September en 16 October 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 983